Emprise mini ring, white gold
Empreinte wedding band, platinum and diamond
Empreinte wedding band, pink gold and diamond
Empreinte wedding band, pink gold
Empreinte wedding band, platinum
Monogram Infini wedding band, white gold
Monogram Infini wedding band, pink gold
Monogram Infini wedding band, yellow gold
Epi wedding band, platinum
Epi wedding band, pink gold
Epi wedding band, yellow gold
Monogram Infini wedding band, white gold and princess-cut diamonds
Monogram Infini wedding band, pink gold and a princess-cut diamond
Emprise mini ring, yellow gold
Eternity wedding band, white gold and diamonds
Emprise mini ring, pink gold
1